สัมมนา เรื่อง หัวใจวาย ภัยร้ายป้องกันได้

ภาพกิจกรรม สัมมนา "หัวใจวาย ภัยร้ายป้องกันได้" โดย ทีมแแพทย์โรคหัวใจ นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

เมื่อเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557