รพ.สุขุมวิทสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 โรงพยาบาลสุขุมวิท  โดย ทันตแพทย์ฐิติ  ชนะภัย  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบเงินและเวชภัณฑ์ยา ให้แก่โครงการค่ายเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม (One Young World 2016) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม  อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป   โดยมีคุณสรวิศ  ไพบูลย์รัตนากร  ผู้ก่อตั้งโครงการ Saturday School และผู้นำแนวคิดการสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ