การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อบริจาคเลือด

 เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อมาบริจาคโลหิตที่งาน BloodforDAD 
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องโถง 2A  โรงพยาบาลสุขุมวิท