ประวัติความเป็นมา


          โรงพยาบาลสุขุมวิทเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของกองทหารอเมริกัน ใช้ชื่อว่า Fifth Field U.S. Army Hospital ก่อตั้งขึ้น และ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 ด้วยทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท จำนวนเตียง 110 เตียง และบนพื้นที่ 9 ไร่เศษ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆในกรุงเทพฯ  ภายหลังได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีการรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม

          ในปี 2558  ได้มีการเปิดอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยตึกมีความสูง15ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า5หมื่นตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 243 เตียง มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันและเชี่ยวชาญในหลายสาขา โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 รายต่อวัน 

          โรงพยาบาลสุขุมวิท ยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็น เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

Historical Timeline