พิธีถวายพระพรชัยมมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

         โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดพิธีถวายพระพรชัยมมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดย นพ.ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ดร.นพ. พีร์ วิทูรพณิชย์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาล คณะแพทย์ ผู้บริหาร พยาบาล และพนักงาน ณ บริเวณลานทางเข้าโรงพยาบาล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา13.30 น.