ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยหน้ากาก N95

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่ปกคลุมท้องฟ้าอยู่ในขณะนี้ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

         ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนนั้น เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมของมนุษย์ ซึ่งขนจมูกในโพร่งจมูกของเราไม่สามารถกรองได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความที่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เช่น
- โรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ 
- โรคหัวใจ เพราะฝุ่นสามารถซึมผ่านจากเนื้อเยื้อปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ 
- โรคมะเร็ง
- ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน
- ทําให้หลอดลมอักเสบ 
- มีอาการหอบหืด
 
        วิธีป้องกันด้วยการส่วมหน้ากากมาตรฐาน N95 เมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะเดินทางไปทำงาน หรือไปยังสถานที่ที่มีฝุ่นหนาแน่น หน้ากากมาตรฐาน N95 เป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ซึ่งสามารถป้องกันและกรองฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนได้อย่างน้อย 95% หากเป็นหน้ากากอนามัยทั่วไปจะป้องกันได้เพียงฝุ่นขนาด 3 ไมครอน ไม่สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนได้ หน้ากากมาตรฐาน N95 หาซื้อได้ตามร้านขายยาและห้างสรรพสินค้าทั่วไป
 
         หากเกิดมีอาการแสบคอ แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หรือหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์

ปรึกษาปัญหาโรคในระบบทางเดินหายใจได้ที่ 
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท 
0 2391 0011 ต่อ 225, 226, 227