รพ.สุขุมวิท จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและตรวจตาบอดสีให้กับเด็ก ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลสุขุมวิท ได้จัดกิจกรรมตรวจวัดสายและตรวจตาบอดสีให้กับหนู ๆ ทั้งหลาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย