โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชำระผ่านบัตรเครดิต

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 682, 683ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: