โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening Program

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 145, 155ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: