โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

อ่านบทความการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: