รายละเอียดการฉีด Moderna วัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลสุขุมวิทรอบเพิ่มเติม พร้อมวิธีการชำระเงิน

 

ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบ
วันที่ 24 สิงหาคม 2564


รายละเอียดการฉีด Moderna วัคซีนทางเลือก พร้อมวิธีการชำระเงิน