โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด (Post Covid-19 Checkup)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ อายุรกรรม

Covid
Post-covidสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: