รศ.นพ. ปริญญ์   โรจนพงศ์พันธุ์

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

แผนก

ตา

สาขาที่ชำนาญ

จักษุวิทยาและต้อหิน

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2525 

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: Glaucoma Fellowship, University of British Columbia, BC., Canada ปี 2535

การศึกษาหลังปริญญา

: Japan Ophthalmologist Association Fellowship, Dokkyo University, Japan ปี 2536

: Visiting Fellowship, Bascom Palmer Eye Institute, Florida, USA ปี 2536

: New York Eye and Ear Infirmary, New York ปี 2537

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cataract and Complicated cataract surgery

: Glaucoma

: Iris reconstruction