พญ.   ปาริชาต    ชลิดาพงศ์

พญ. ปาริชาต ชลิดาพงศ์

สาขาที่ชำนาญ

ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 10:00 am - 1:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: วท.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528

การศึกษาหลังปริญญา

: MRCP (UK) Member of Royal College of Physician of United Kingdom.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล