นพ. นิวิธ กาลรา

นพ. นิวิธ กาลรา

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. นิวิธ กาลรา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 1:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Aviation, Noninvasive Cardiology, Invasive Cardiology

: Medical Tourism

: Electrophysiology

VAR_INCL_CK