ทพญ. เพ็ญพร เหลืองชนะ [ท.10446]

ทพญ. เพ็ญพร เหลืองชนะ [ท.10446]

สาขาที่ชำนาญ

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. เพ็ญพร เหลืองชนะ [ท.10446] ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 pm - 7:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

: M.Sc. in Implantology and Dental Surgery International Medical College (IMC) Germany

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล