พญ. นันทิวดี มาเมือง

พญ. นันทิวดี มาเมือง

สาขาที่ชำนาญ

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. นันทิวดี มาเมือง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 8:00 pm
วันเสาร์ 1:00 pm - 5:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545

วุฒิบัตร

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ผ่าต้ดส่องกล้องทางนรีเวช