บทความ
อายุรกรรม

Carotid Duplex Ultrasound เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ ( Common Carotid Artery) ที่ไปเลี้ยงส่วนใหญ่ของสมอง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง
เกิดจากร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิด ภาวะเฉียบพลันจะเกิดหลังจากการรับประทานอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ไปไม่กี่นาที
เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค เมื่อยุงลายกัดคน เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูก กัด เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนจะผ่านระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน ก็จะเกิดอาการของโรค
แขน หรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งชา อ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อย่างทันทีทันใด เกิดหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองตีบ ตัน หรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดอาหารและออกซิเจน เกิดภาวะเนื้อสมองเสียหาย
ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรานั้น ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายไม่ให้ทำอันตรายต่อร่างกาย
อาการปวดศีรษะไมเกรน เป็นอาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2-3 เท่า มักเริ่มมีอาการครั้งแรกตอนช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน
VAR_INCL_CK