บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาวะหัวไหล่ติด เป็นโรค ที่เกิดจากการอักเสบ ของข้อไหล่ และมีการหนาตัว ของเยื่อหุ้ม ข้อต่อ หัวไหล่
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial pain syndrome) คือ อาการปวดจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
เทคโนโลยี PMS/TMS คือการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กความแรงสูง ซึ่งในปัจจุบันถูกนำมาใช้รักษากลุ่มโรคต่าง ๆ ได้อย่างหลายกหลาย
ทุกคนควรออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ให้สามารถรักษาสมดุลและความมั่นคงของกระดูกสันหลังของทุกคนไว้ เพื่อให้เราทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีต่อไป
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คือ การทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีร่างกายและจิตใจกลับมาสู่ภาวะปกติ สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ