บทความ
อายุรกรรม

โรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของการทำงานขั้นสูงของสมอง ได้แก่ ความจำ การใช้เหตุผล ทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษารวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีสภาพอากาศฝุ่นละอองปกคลุมไปทั่ว เป็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งขนจมูกในโพร่งจมูกของเราไม่สามารถกรองได้
เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ต่างเคยรู้สึกเครียด รู้สึกผิดหวังหรือมีอารมณ์เศร้าหมองเหมือน ๆ กันเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิต ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติหากเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
เพราะโรคไข้หวัดสามารถเกิดจากทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย แล้วเราจะทราบได้อย่างงไรล่ะว่า เราเป็นหวัดจากไวรัสหรือแบคเรียกันแน่?
การลดปริมาณอาหารรสเค็มที่ทานลง ช่วยยืดอายุการทำงานของไตได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง
โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาท เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า เรบีส์ (Rabies) ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น หมา แมว เป็นต้น
VAR_INCL_CK