บทความ
อายุรกรรม

ช่วงหน้าฝนที่อากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มีทั้งแดดร้อนสลับฝนตก สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่มักมาพร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม เมื่อรู้เช่นนี้แล้วแนะนำให้ป้องกันไว้ดีกว
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคยอดฮิตแล้ว “โรคไข้เลือดออก” ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายไม่แพ้กัน
ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจามเข้าไป
วัณโรค คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ
โรคมะเร็งปอด พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันที่ต้องเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต คุณภาพชีวิตแย่ลงในพริบตาเกิดขึ้นมากมาย เพียงเพราะไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที
VAR_INCL_CK