บทความ
อายุรกรรม

คำว่าโรคสมองเสื่อม กับ สมองฝ่อมีการใช้กันอย่างสับสน ทั้งคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอันที่จริงมันเป็นคนละเรื่องกัน เพียงแต่อาจเกี่ยวข้องกัน
ร่างกายมนุษย์เราเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน และมีระบบสำคัญต่างๆ ที่ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี ทั้งระบบที่ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าทำงานด้วย
VAR_INCL_CK