บทความ
อายุรกรรม

“ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ” เป็นหนึ่งในโรคที่หลายๆ คนพอเริ่มมีอาการในช่วงแรกก็อาจจะละเลยไป และไม่รักษาจนทำให้เป็น ๆ หาย ๆ หรือมีอาการอยู่นาน
ตรวจสอบความคิดว่าคุณคิดในแง่ลบอยู่หรือไม่? กังวลมากไปหรือเปล่า เพื่อปรับลดความรู้สึกให้อยู่กับสถานะการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น
โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุหลักจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคนิ่ว การตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่ระยะต้น ๆ สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ อย่างไรก็ตามพบว่าในผู้ป่วยส่วนหนึ่งประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงอย่างมา
สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยถือได้ว่ามีแนวโน้มประชากรกรเป็นโรคเบาหวานค่อนข้างสูงดังจะเห็นได้จากสถิติสถานการณ์โรคเบาหวานในภาคพื้นแปซิฟิก เมื่อปี พ.ศ.2560 ระบุว่าผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นเบาหวานมีจำนวนถึง 4.4 ล้านคนซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ 4 รองลงมาจากประเ
โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งในช่วงแรก ๆ น้ำตาลในเลือดสูงนั้นจะไม่มีอาการอะไร แต่เมื่อสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง
ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของสารต่าง ๆ โดยจะขับของเสียออกจากร่างกายด้วยการผลิตปัสสาวะ ให้มีปริมาณส่วนประกอบและปริมาตรที่เหมาะสม
VAR_INCL_CK