บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณเมย์ ประภาพร แข็งแรง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง อัมพาตช่วงล่างไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่ปี 2559 ขณะมีวัยเพียง 35 ปี โดยได้รับอุบัติเหตุรถชน กระดูกแตกละเอียด ไม่เหลือกระดูกสันหลัง...เส้นประสาทก็ขาดอย่างสมบูรณ์
“ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่ต้องเผชิญความทุกข์จากกรณีหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกที่ส่งผลให้เกิด “ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต” ตามมา พร้อมทั้งยังพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน..... " เพลงกราวกีฬาที่ได้ฟังกันมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2437 ยังคงตราตรึงในจิตใจของชาวไทยมาจนถึงยุคสมัยนี้ เพียงแต่ในช่วงเวลานั้นเองวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดนัก
สภาพของผู้ป่วยหลังจากเจอภาวะเส้นเลือดสมองแตกหรือเส้นเลือดตีบซึ่งผ่านการดูแลรักษาพ้นอันตรายแล้ว แทบจะร้อยละร้อยยังได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ “อัมพฤกษ์ อัมพาต” ต้องเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว การพูดการจาที่เปลี่ยนไปโดยบางรายจะมีปัญหาเกี่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ในการรักษา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย บรรยากาศที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกส