บทความ
ศัลยกรรม

The pain went down to his legs. He has been limping for almost a year. The cause of pain was found here at Sukhumvit Hospital. It started at the spine.
ปวดหลังเรื้อรัง ต้องผ่าตัดทุกรายหรือไม่ ? | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ผู้ป่วยชายวัย 40 เศษซึ่งเคยมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำเรื่อยมาอยู่ก่อนแล้ว แต่มาเกิดความผิดปกติจากอาการปวดศีรษะ และวูบหมดสติไปแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนจึงตัดสินใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอ และเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยเข้าพักใน “โรงพยาบาลสุขุมวิท” โดยคุณหมอเจ้าของไข
การฉีดสีหลอดเลือดสมอง (Cerebral Angiography) เป็นการศึกษาหลอดเลือดของส่วนคอ และหลอดเลือดส่วนสมอง เพื่อการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดชนิดต่างๆ เช่น หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm) หลอดเลือดสมองเชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ (Arterio-Venous
ในคนที่เป็นโรคเบาหวานและมีน้ำตาลในเลือดสูง น้ำตาลจะเป็นตัวไปทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาทในระยะยาว ในส่วนของเส้นประสาทจะไปทำให้เกิดภาวะชาที่บริเวณเท้า
VAR_INCL_CK