การตรวจหาเชื้อ RT-PCR ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go สามารถเข้ารับการตรวจเฉพาะในวันที่ 5-7 เท่านั้นนับจากวันแรก
กำหนดการฉีดวัคซีน Moderna ไตรมาส 4/2564 | โรงพยาบาลสุขุมวิท
Q&A Vaccine Moderna | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ Moderna | โรงพยาบาลสุขุมวิท
ประกาศจากโรงพยาบาลสุขุมวิทเรื่อง "วัคซีนทางเลือก Moderna"
รายละเอียดการฉีด Moderna วัคซีนทางเลือก พร้อมวิธีการชำระเงิน | โรงพยาบาลสุขุมวิท
เนื่องด้วยโรงพยาบาลสุขุมวิทจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรัีกษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี