อายุรกรรม

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพต้องได้ประโยชน์และคุ้มค่าด้วยวิธีนี้

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพต้องได้ประโยชน์และคุ้มค่าด้วยวิธีนี้

การตรวจสุขภาพนั้นช่วยให้เรารู้ทันความบกพร่องในร่างกายได้ดีที่สุด ก่อนที่จะกลายเป็นโรคหัวใจสำคัญของการตรวจสุขภาพ อยู่ที่การเลือกโปรแกรมที่จะตรวจที่เหมาะสมกับตนเองและคนที่เรารัก

สำคัญที่สุด...เราต้องแชร์ข้อมูลตัวเอง กับแพทย์

แน่นอนว่าการตรวจสุขภาพในแต่ละบุคคลนั้นจะต้องตรงจุดและได้ผลดีที่สุด ก็ต่อเมื่อได้ให้ประวัติข้อมูลสุขภาพ, พฤติกรรมของการใช้ชีวิต, พฤติกรรมการทานอาหารของตน เป็นต้น ให้แพทย์ผู้ตรวจทราบ เพื่อเป็นแนวทางที่แพทย์จะแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับผู้มาตรวจดีที่สุด

นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุขุมวิท เสริมว่า การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี แต่ตรวจที่เหมาะสมกับตน (Tailor made Check Up Program) เป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้มาตรวจ

นายแพทย์ดาวิน แนะนำว่า เมื่อคนเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างกัน แน่นอนว่าทำให้มีโอกาสเกิดโรคต่างกัน คนสองคนเดินเข้ามาตรวจคนหนึ่งสูบบุหรี่ ดื่มเหล้ากับอีกคนดูแลสุขภาพดีและ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แน่นอนว่าคนสองคนนี้ จะเหมาะสมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้รับการตรวจควรได้บอกเล่าการใช้ชีวิตของตนเองให้แพทย์ทราบและเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด แล้วต่อมาเมื่อแพทย์เห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้ตรวจจะเสี่ยงต่อโรคในส่วนใดเป็นพิเศษ แพทย์จะแนะนำการตรวจละเอียดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการเกิดโรคแต่เนินๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำความเข้าใจในโปรแกรมที่จะตรวจให้มากที่สุด เพื่อความคุ้มค่าและได้ผลดีที่สุดในการตรวจสุขภาพ

คุณเป็นปกติ ประโยคนี้อันตรายกว่าที่คิด

นายแพทย์ดาวิน ย้ำว่า ผู้ที่รับการตรวจสุขภาพ เมื่อทราบผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ คุณปกติ ” มักจะทำให้คนไข้ชะล่าใจและคิดไปเองว่า “ เราแข็งแรงเป็นปกติมาก” ซึ่งนั้นอันตรายกว่าที่คิด เพราะผลที่ปกตินั้นคือผลเฉพาะส่วนที่ได้รับการตรวจเท่านั้น แต่ในส่วนที่ไม่ได้มีในโปรแกรมการตรวจนั้น แพทย์อาจจะไม่สามารถทราบได้เลย ดังนั้น นายแพทย์ดาวินย้ำอีกครั้งว่า

“การตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด”

เรียบเรียงโดย : นพ. ดาวิน นารูลา
ศูนย์ : อายุรกรรม
ปรึกษาอายุรแพทย์ : 02-391-0011

VAR_INCL_CK