วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ อายุรกรรม

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา(Influenza Virus) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจามเข้าไป รวมถึงการสัมผัสมือและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ป่วย ซึ่งจะมีการแพร่กระจายของโรคเป็นจำนวนมากในช่วงหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้อย่างไรบ้าง?

 • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสผู้ป่วย
 • ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ที่สำคัญ ควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการเป็นโรคนี้หรือช่วยลดความรุนแรงของโรคเมื่อเป็น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่
  • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  • สตรีมีครรภ์
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไตวาย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น
  • ผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล

วัคซีนไข้หวัดใหญ่