กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 14พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท