พญ. วาสินี สรรพดิลก

พญ. วาสินี สรรพดิลก

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรคภูมิแพ้

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. วาสินี สรรพดิลก ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 9:00 am - 6:00 pm
วันอังคาร 7:00 am - 3:00 pm
วันพุธ 9:00 am - 6:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 4:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 7:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2548

วุฒิบัตร

: กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุสาขา

: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ภูมิแพ้, หอบหืด, แพ้อาหาร

: Immunotherapy