พญ. สรวงกนก เผ่าทรง

พญ. สรวงกนก เผ่าทรง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สรวงกนก เผ่าทรง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 2:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า