นพ. พริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์

นพ. พริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Pelvic Organ Prolapse, Urinary Incontinence