ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา

ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สมองและระบบประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 10:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2520

: วท.ม. ระบาดวิทยาคลินิก, McMaster University, ประเทศแคนาดา

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประสาทวิทยา

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ