TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

พญ. กุสุมา คุณาวงษ์กฤต

กุสุมา
ชื่อแพทย์ พญ. กุสุมา คุณาวงษ์กฤต
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนก เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติแพทย์  

ตารางออกตรวจ พญ. กุสุมา คุณาวงษ์กฤต

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -