น.ท.นพ. เอกพงษ์   โกมลหิรัณย์

น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 8:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 3:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 3:00 pm
วันศุกร์ 9:00 am - 12:00 am
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 1:00 pm - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิหล ปี 2536

วุฒิบัตร

: สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย ปี 2542

: สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย ปี 2545

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาล Malmo มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน ปี 2547

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Knee / Shoulder Arthroscopy

: Minimal Invasive Surgery Total Knee Replacement

: Computer - Assisted Surgery Total Knee Replacement

: Robotic - Assisted Surgery Total Knee Replacement

: Knee and Hip Replacement Surgery

: Partial Knee Replacement Surgery.

: Platelet Rich Plasma Injection.