พญ. วันทนียา วัชรีอุดมกาล

พญ. วันทนียา วัชรีอุดมกาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. วันทนียา วัชรีอุดมกาล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550

: Certificate in Acupuncture at Royal Thai Army Medical Department Thailand and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555