นพ. อกนิษ ปัญญวรวงษ์

นพ. อกนิษ ปัญญวรวงษ์

แผนก

เต้านม

สาขาที่ชำนาญ

มะเร็งวิทยาและโรคเต้านม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. อกนิษ ปัญญวรวงษ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 2:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 5:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 1:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 1:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543วุฒิบัตร

: ศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ ปี 2550อนุสาขา

: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา กรมการแพทย์ ปี 2555ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: Certificate in Breast Cancer Surgery, University Hospital of Geneva, (HUG), Geneva, Switzerland, 2553.

: Certificate in Visceral Surgery, University Hospital of Lausanne (CHUV), Lausanne, Switzerland ปี 2553ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Breast cancer surgery : BCT Mastectomy, Sentinel Lymph Node Biopsy

: Oncoplastic breast surgery : Breast cancer surgery and correction of breast shape in the same setting (Ipsilateral and contralateral mammoplasty).

: Breast reconstruction with silicone implant vs autologous tissue.

: Reduction mammoplasty (For Breast ptosis).

: Breast cancer screening and common and uncommon breast problems management.

: Breast Augmentation with silicone implants.

: Cosmetic breast surgery

: Endoscopy

: Cancer Surgery