พญ.  ภาณี   เอี่ยมฐิติวัฒน์

พญ. ภาณี เอี่ยมฐิติวัฒน์

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา อายุรกรรมเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ภาณี เอี่ยมฐิติวัฒน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 8:30 am - 11:00 am
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

: เวชศาสตร์ครอบครัว

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: