พญ.   สุภาวดี    เอื้อจงมานี

พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 11:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544

: เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: กระจกตาและแก้ไขสายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545

: Clinical Observer, Cornea and Refractive Surgery, Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI), Boston, USA 2549

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคกระจกตา ตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อกระจก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา***(ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)