TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

พ.ญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

สุภาวดี
ชื่อแพทย์ พ.ญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา กระจกตา-แก้ไขสายตา
แผนก ตา
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- เวชศาสตร์ครอบครัว

- จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544

- กระจกตาและแก้ไขสายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545

- Clinical Observer, Cornea and Refractive Surgery, Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI), Boston, USA 2549

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

- โรคกระจกตา ตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อกระจก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา **( ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

ตารางออกตรวจ พ.ญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 11:00 am - 12:00 am