พญ.   จันทรัสม์    ไววนิชกุล

พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมพลาสติกทางตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 3:00 pm - 4:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550*** (เฉพาะวันอังคาร ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)