ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?

"สุขภาพ" เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และสุขภาพไม่ใช่เรื่องอินเทรนด์ตามกระแส แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี ก็ยังมีโอกาสเจ็บป่วยได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้น และสามารถหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคได้ ซึ่งถ้าตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะได้ทำการรักษา ดูแล หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเกิดโรค

ทั้งนี้ การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ตามอายุ เพศ วัย โรคทประจำตัว ประวัติสุขภาพของบุคคลในครอบครัว และ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งถึงแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า หัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ประการรวมกัน อาทิ การรับประทานอาหารมีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และหลาย ๆ ท่านเองอาจจะคิดว่า ตนเองยังไม่ถึงวัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า สาเหตุการเกิดโรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยเท่านั้น หากอยู่ที่รูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอีกด้วย ซึ่งทุกคนสามารถดูแลป้องกันการเกิดโรคได้ ขอแค่ทุกคนคว้าโอกาสในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพราะหลายโรคไม่ได้มีสาเหตุมาจากช่วงวัย หรือ พันธุกรรมเพียงเท่านั้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs ) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ที่อาจมีปัจจัยการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบไหนที่เหมาะกับคุณ ?


การตรวจสุขภาพมีได้หลายรูปแบบ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจากโรคประจำตัว หรือจากการทำงานและสภาวะแวดล้อม "ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุขุมวิท" ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมกับบุคคลทุกช่วงวัย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ชำนาญการคอยให้คำปรึกษาเพื่อจัดสรรแผนการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ในเบื้องต้นของการตรวจสุขภาพ จะมีการสอบถามถึงประวัติและความเสี่ยงต่างๆ การวัดสัญญาณชีพ ตรวจวัดระดับความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก หาค่าดัชนีมวลกาย มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ ในส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจเลือดวัดระดับน้ำตาล ไขมันชนิดต่างๆ ตรวจค่าการทำงานของตับและไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจอื่นๆ เช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งต่าง ๆ

"จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้คุณได้เริ่มต้นการดูแลตัวเองด้วยตรวจสุขภาพปีละครั้ง เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของคุณในระยะยาว เพราะการตรวจสุขภาพไม่ใช่แค่เพียงการตรวจหาโรค แต่การตรวจสุขภาพประจำปี ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราในอนาคตด้วย"เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 "อาการปวดประจำเดือน" อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจล้มเหลว
 "อันตราย" เพราะเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น
เนื้องอกมดลูก
 โรคที่ผู้หญิงพบได้บ่อยเป็นอันดับต้น ๆ "การตรวจสุขภาพประจำปี" สามารถช่วยคัดกรองโรคเหล่านี้ได้