24

ศูนย์หัวใจเปิดบริการ (24 ชม.)

50

ระยะทางจาก BTS เอกมัย (เมตร)

71

จำนวนสาขาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

145

จำนวนห้องพักผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสุขุมวิท (Sukumvit Hospital)

ด้วยระบบการดูแลรักษาที่ผสานกัน ความเชี่ยวชาญของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ประกอบกับเทคโนโลยีที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์

แนะนำศูนย์รักษาโรค

ศูนย์รักษาทั้งหมด 15 ศูนย์ของเรา ผ่านมาตรฐาน JCI ยืนยันความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกท่าน ถึงคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ศูนย์รักษาทั้งหมด

กิจกรรม


สาระสุขภาพ

ความรู้สุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองอย่างมีความสุข