ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์ [ท.6397]

ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์ [ท.6397]

สาขาที่ชำนาญ

ทันตกรรมเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์ [ท.6397] ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546