จากใจผู้ใช้บริการ

“หลอดเลือดสมองแตก” ทำผู้ป่วยสูงวัยวูบคาโต๊ะอาหาร!!! รพ.สุขุมวิท ผ่าตัดรักษาพ้นวิกฤตทันการ

 
VAR_INCL_CK