บทความ
สูติ-นรีเวช

ในช่วงชีวิตของสตรีตั้งแต่เกิด จะมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สำคัญหลายครั้ง วัยทองเป็นวัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแล เพื่อคงคุณภาพชีวิต
สตรีเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นคือช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีการทำงานของรังไข่ลดลง ระดับฮอร์โมนเพศลดลง ร่างกายระบบต่างๆ เกิดการเสื่อมถอยจนอาจเกิดโรค
วัยทอง ก็คือช่วงต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ล้วนแต่มีช่วงวัยทองเหมือนกัน เพียงแต่ผู้หญิงจะมีอาการหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพในวัยทอง
อาการปวดท้องในช่วงเวลาที่มีประจำเดือนของสตรี อาจจะเริ่มปวดเมื่อใกล้ ๆ จะมีประจำเดือน หรือปวดขณะมีประจำเดือน อาการปวดอาจจะเพียงเล็กน้อยพอทน
ถอดเสื้อออก นั่งหน้ากระจก เอามือเท้าเอว เอนตัวไปข้างหลัง ตรวจดูขนาดของเต้านมทั้งสองข้างว่าปกติหรือไม่ บางคนอาจมีเต้านมเล็กข้างใหญ่ข้าง แล้วตรวจดูผิวหนัง
VAR_INCL_CK