บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (Blood for DAD)

ร่วมเป็นผู้ให้ ตามคำสอนของพ่อ
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.   
ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้แล้วที่
cr.facebook : Love Missions