สาระน่ารู้เกี่ยวกับฟันปลอม

พันปลอม คือ อะไร ?

ฟันปลอม หมายถึง ฟันที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไป แบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ

 1. ฟันปลอมติดแน่น หรือเรียกว่าสะพานฟัน ทำกรณีผู้ป่วยสูญเสียฟันไป 1-2 ซี่ และมีฟันหลังบริเวณที่สูญเสียไปเพื่อใช้เป็นฟันหลัก ฟันปลอมชนิดนี้มีข้อดีคือ ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกรำคาญ มีความสวยงานเป็นธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ต้องกรอฟันธรรมชาติที่เป็นหลักออกไป ถ้าผู้ป่วยดูแลรักษาไม่ดีจะเกิดการผุใต้สะพานฟัน ทำให้สูญเสียฟันได้ และมีราคาสูง
  การดูแลสุขภาพของผู้ใช้ฟันปลอมแบบติดแน่น
  หลังจากการแปรงฟันตามปกติแล้ว ควรใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (Super floss) ทำความสะอาดใต้สะพานฟัน ระวังอาหารที่แข็งหรือเหนียวมากๆ เพราะจะทำให้เคลือบพอร์ซิเลนของสะพานฟันเกิดการแตกหักได้
 2. ฟันปลอมแบบถอดได้ ทำในกรณีผู้ป่วยมีการสูญเสียฟันตั้งแต่ 1 ซี่ ขึ้นไป หรือไม่มีฟันในช่องปากเลย ฟันปลอมชนิดนี้มีข้อดีคือ ราคาต่ำกว่าแบบติดแน่น ไม่ทำลายฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ แต่มีข้อเสียคือผู้ป่วยต้องปรับตัวในการใส่ฟันปลอม และต้องถอดเข้าออกมาทำความสะอาด ฟันปลอมแบบถอดได้แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำได้ 3 ชนิด ดังนี้
  1. ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก มักใส่ชั่วคราวระหว่างรอให้แผลถอนฟันหายสนิท มีข้อดีคือ กรณีที่มีการสูญเสียฟันเพิ่มสามารถเสริมฟันที่หายไปได้ สามารถเสริมฐานฟันปลอมให้แนบสนิทกับสันเหงือกที่ยุบตัวลงไปได้ กรณีที่ฟันปลอมหลวม ราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ ฟันปลอมจะชิ้นใหญ่ และคลุมฟันธรรมชาติมากถ้าทำความสะอาดไม่ดี ฟันธรรมชาติจะผุได้ และฟันปลอมจะแตกหักได้ง่ายเพราะวัสดุมีความแข็งแรงน้อย ต้องระวังไม่ทำตก
  2. ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ข้อดีคือชิ้นเล็กกว่าแบบพลาสติก คลุมฟันน้อยกว่า น้ำหนักเบา ทำให้ผู้ป่วยยอมรับฟันปลอมได้ง่ายกว่าแบบพลาสติก และแข็งแรงมากกว่า ข้อเสียคือแพงกว่าแบบพลาสติก และถ้ามีการสูญเสียฟันธรรมชาติที่เป็นหลักยึดฟันปลอม จะต้องทำฟันปลอมชิ้นใหม่
  3. ฟันปลอมถอดได้ฐานยืดหยุ่นพิเศษ มีข้อดีคือมีความยืดหยุ่น เมื่อผู้ป่วยใช้งานจะเจ็บน้อยกว่า 2 แบบแรก มีความสวยงาม เนื่องจากตะขอมีสีเหมือนเหงือกทำให้มองไม่เห็นตะขอเวลายิ้มหรือพูด ข้อเสียคือดูแลรักษายุ่งยากกว่า 2 แบบแรก เนื่องจากวัสดุมีความพรุน จะเกิดการเปลี่ยนสีง่าย ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะ และอุณหภูมิที่สูงมากๆ จะทำให้วัสดุฐานฟันปลอมเสียความยืดหยุ่นไป

เมื่อทราบแล้วว่าเหมาะกับฟันปลอมแบบใด ก็ควรจะทราบถึงการดูแลรักษาฟันปลอมแต่ละแบบ เพื่อที่เราจะได้ใช้งานฟันปลอมนั้นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมตลอดจนรักษาสุขภาพในช่องปากด้วย

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ทันตกรรม
ปรึกษาทันตแพทย์ : 02-391-0011