TH EN

Home : สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ : กุมารเวช

มาช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ กันดีกว่า

บุตรหลานของท่าน มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่?
 
มีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกมากไปหรือน้อยไป เช่น
หลีกหนีการถูกสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใบหน้า หรือช่องปาก
กลัวที่สูง กลัวเมื่อเท้าลอยจากพื้น กลัวการขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อน
มีความรู้สึกไวต่อเสียง แสง กลิ่น รส โดยแสดงอาการปิดหู ปิดตา สำรอก
ชอบการเคลื่อนไหวมาก ชอบพิงคนอื่น ชอบผลัก ชอบลูบตามผนังหรือราวบันได ไม่แสดงอาการเจ็บปวดต่อการบาดเจ็บแบบที่เด็กวัยเดียวกันแสดงอาการ
มีความยากลำบากในการเรียน และการวางแผนการเคลื่อนไหว
หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาและกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ชอบเล่นของเล่นเดิมๆ กิจกรรมเดิมๆ
ทำกิจกรรมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ทำขั้นตอนขาดบ้าง เกินบ้าง
มีท่าทางงุ่มง่าม
มีความยากลำบากในการเริ่มต้นกิจกรรม หรือการจบกิจกรรม
มีความยากลำบากในการออกแบบความคิดใหม่ๆ ในการเล่นของเล่น (เล่นแบบซ้ำๆ เดิมๆ)
มีความยากลำบากในการทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการรับความรู้สึกด้านการทรงตัว
มีความยากลำบากในการใช้มือ 2 ข้าง หรือร่างกาย 2 ซีกทำงานร่วมกัน เช่น การใช้มือข้างหนึ่งจับกระดาษ ขณะที่ใช้มืออีกข้างจับกรรไกรตัด การกระโดด 2 ขา การผูกเชือกรองเท้า การขี่จักรยาน
แสวงหาการเคลื่อนไหวเกินปกติ เช่น วิ่ง กระโดด เกือบตลอดเวลา
ล้มกระแทกพื้นบ่อยกว่าเด็กทั่วไป ไม่มีความพยายามที่จะรักษาความสมดุลของร่างกาย
ชอบนั่งตัวงอดูเหมือนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง และข้อหลวม
มีความลำบากในการมองวัตถุที่เคลื่อนที่ มีความลำบากในการลอกตามกระดานดำ
ไม่มีความชัดเจนว่าถนัดมือข้างไหน มักใช้มือทั้งสองข้างสลับกันทำงาน
มีความสับสนเรื่องของทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา บน ล่าง
ตอบสนองต่อความรู้สึกอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
มีความลำบากในการใช้ความรู้สึกสัมผัสวัตถุชิ้นเล็ก เช่น การติดกระดุม การจับดินสอ
มีความสับสนในรูปร่างของตัวอักษรหรือตัวเลข
มีความลำบากในการจำแนกเสียงหรือคำ
มีการตระหนักรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายและตำแหน่งของส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ดีพอ เช่น นั่งเก้าอี้แบบงุ่มง่าม ชนคน ชนวัตถุ ยืนในตำเหน่งที่ใกล้เกินไป หรือไกลเกินไป ใช้แรงกดมากไปหรือน้อยไปในการเขียนหนังสือ
หากบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถพามารับการประเมินจากนักกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อจัดโปรแกรมในการบำบัดที่เหมาะสม
 
 
 
ประเภทของเด็กที่มารับบริการได้
 
เด็กทั่วไปที่ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานของสมองให้มากขึ้น
เด็กออทิสติก เด็กสมาธิบกพร่อง / เด็กสมาธิสั้น และอยู่ไม่นิ่ง (ADHD) เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ (LD) เด็กแอสเพอร์เกอร์ เด็ก PDD
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
เด็กดาวน์ซินโดรม
เด็กสมองพิการ
โปรแกรมที่โรงพยาบาลสุขุมวิทมีบริการ
 
SENSORY INTERGRATIVE THERAPY (SI)
BRAIN GYM
ALERT PROGRAM (โปรแกรมสำหรับเด็กซน อยู่ไม่นิ่ง และเด็กที่มีท่าทางอ่อนแรง ไม่มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม)
SOCIAL ADVENTURE GROUP (กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางด้านสังคม)
HANDWRITING WITHOUT TEARS (โปรแกรมสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียนหนังสือ)
YOGA เพื่อการบำบัดสำหรับเด็กปกติ และเด็กพิเศษ
กระตุ้นพัฒนาการ
โปรแกรมทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ทำให้เด็กได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยให้เด็กมีความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น มีสมาธิ มีการจัดระบบระเบียบของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีการควบคุมตนเองได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม และรู้จักการใช้เหตุผล มีร่างกายซีกที่ถนัดอย่างชัดเจน พัฒนาการใช้มือในการเขียน การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ให้ดีขึ้น รู้จักกาลเทศะมากขึ้น
 
โรงพยาบาลสุขุมวิท มีบริการคลินิคกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กทั่วไป และเด็กพิเศษ ทุกวันในเวลา 08.00-20.00 น.
โดยทีมงานนักกิจกรรมบำบัดผู้มีประสบการณ์ด้านการบำบัดเด็ก และมีเทคนิคใหม่ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การให้การบำบัด : นักกิจกรรมบำบัด 1 คน ต่อเด็ก 1 คน
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
ศูนย์ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
โทร. 0-2391-0011 ต่อ 435, 08-4466-9122, 08-9535-1361
 
โดยทีมงานกิจกรรมบำบัด
อ.กันยารัตน์ รังษิตนันท์
อ.อรพินธ์ ศิริวิไลรัก
อ.ผุสดี โพธาราม
อ.มาลัย จันทร์สุข