รศ.นพ. ปริญญ์   โรจนพงศ์พันธุ์

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาและต้อหิน

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร 7:30 pm - 9:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2525 

: Certificate of Followship in Glaucoma, The University of British Columbia, B.C., Canada ปี 2535

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cataract and Complicated cataract surgery

: Glaucoma

: Iris reconstruction