พญ. ภิยดา ยศเนืองนิตย์

พญ. ภิยดา ยศเนืองนิตย์

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ภิยดา ยศเนืองนิตย์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 8:00 am - 1:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 8:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cataract